Termes i condicions

Termes i condicions

Anul.lacions i reemborsaments

Preus dels serveis de senderisme i cursos:

Les tarifes són per persona i amb l’iva inclòs.

El preu pot ser revisat fins 20 dies abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost del transport, en les taxes i impostos referents a determinats serveis i en el tipus de canvi aplicats al producte.

Si es donés aquest cas, el client pot acceptar el suplement o anul·lar la reserva, en aquest últim cas se li faria la devolució de l’import segons les clàusules citades a l’apartat “Anul·lació per part de Giroguies”.

El preu NO inclou bitllets d’avió, taxes, visats, certificats de vacunació, “extres” tals com begudes fora dels àpats, cafès..., serveis d’hotel especials, règims alimentaris especials, propines, material considerat com personal per realitzar l’activitat, prestacions no especificades.

Si el client autoritza a GIROGUIES a comprar el bitllet d'avió, GIROGUIES NO es responsabilitza dels canvis / anul·lacions que pugui realitzar la companyia aèria.

Funcionament del procés de reserva:

La reserva es pot fer personalment a l’oficina de Giroguies, per telèfon o via correu electrònic.

Aquesta NO serà efectiva fins abonar, per part del client, el 30% de l’import total pressupostat.

L'abonament es pot fer mitjançant transferència bancària a:
Banc de Sabadell a nom de Giroguies
IBAN: ES37 0081 0116 3600 0155 8557
o efectiu directament a l'oficina de Giroguies
C/ Ample, 126 baixos 1ª, 17200 Palafrugell.

L’import restant s’haurà d’abonar a Giroguies com a mínim 20 dies abans de la data de sortida.

Un cop finalitzada la reserva i realitzada l’activitat el client rebrà una enquesta de satisfacció molt breu i senzilla per tal de millorar els nostres serveis.

Anul·lació per part del client:

Si el client desisteix del servei contractat un cop confirmada la reserva haurà d’indemnitzar a Giroguies pels conceptes que a continuació s’indiquen:

 1. Despeses de gestió que són de 50 € per reserva més 5 € per cada dia d’estada.

 2. Despeses d’anul·lació que no es puguin recuperar com: Transports externs, interns, allotjaments, etc.

 3. una penalització de:
  • Des del moment de fer la reserva fins 20 dies abans de l’inici de l’activitat, Giroguies no aplicarà cap penalització.
  • Entre els 19 i 3 dies abans de l’inici de l’activitat el client perd un 25 % de l’import pagat.
  • 48 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 50% de l’import pagat.
  • 24 h abans de l’inici de l’activitat el client perd el 75 % de l’import pagat.
  • No es tindrà dret a cap reembossament si la cancel·lació es fa el mateix dia que es realitza l’activitat o si no es presenten els clients.
Modificació o anul·lació per part de Giroguies:

Si Giroguies es veu obligat a modificar de manera significativa una activitat, ho haurà de notificar al client com més aviat millor per tal que aquest pugui optar a continuar i acceptar la modificació de l’activitat contractada inicialment, o anul·lar la reserva amb el dret de reembossament íntegre de les quantitats abonades, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’indemnització.

Es consideren causes suficients per a la modificació de les activitats contractades els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i en cas de condicions meteorològiques adverses.

En cas d'anul·lació del viatge per causes de força major alienes a Giroguies com epidèmies o pol·lució al país d'origen o destinació, guerres declarades o no, motins, actes de terrorisme, efecte de radioactivitat, moviments populars, vagues, etc., Giroguies farà la devolució dels imports que pugui recuperar dels serveis contractats per fer el viatge.

Assegurances

És obligatori que TOTS els participants tinguin una assegurança d'assistència en viatge, tipus RACC o d'altres companyies que ofereixen aquest servei. No n'hi ha prou amb la de la FEEC, aquesta cobreix accidents però no malalties. Si una persona es posés malalta i hagués de tornar abans o s'hagués de quedar més dies en destí, o bé s'ha de tornar anticipadament per un problema familiar, etc. podria suposar una despesa important, per tant s'ha de tenir aquest risc cobert.